Aké pripoistenia si k PZP môžete uzatvoriť?

K zákonnému poisteniu si môžete zvoliť aj tzv. pripoistenia, inak zvané aj doplnkové poistenia, prostredníctvom ktorých môžete rozšíriť vašu poistnú ochranu. Vďaka nim vaše PZP nebude kryť iba situácie, keď spôsobíte škodu niekomu inému, ale bude zahŕňať aj niektoré poškodenia na vašom vozidle. Uzatvoriť si môžete nasledujúce doplnkové poistenia:

Pripoistenie čelného skla

Poistná ochrana z tohto pripoistenia sa vzťahuje na prípady, kedy príde k z ničeniu, prasknutiu alebo inému poškodeniu čelného skla. Niektoré poisťovne poskytujú krytie aj pre ostatné sklá na vozidle. V prípade, že máte na aute strešné okno, overte si, či sa pripoistenie vzťahuje aj naň, pretože spravidla býva vo výlukách.

Pripoistenie výtlku

Vaše PZP vás môže kryť aj vtedy, keď sa vaše auto poškodí v dôsledku zlého stavu vozovky, teda pri nabehnutí na výtlk. Pri tomto pripoistení s treba dať pozor na to, že zlý stav vozovky definuje každá poisťovňa inak a poistná ochrana sa vzťahuje iba na tie poistné udalosti, ku ktorým prišlo na území Slovenska.

Pripoistenie živlu

Z tohto pripoistenia je krytá náhrada poškodení na aute, ku ktorým prišlo počas živelnej udalosti, napríklad počas víchrice, krupobitia, záplavy a pod. Pred uzatvorením tohto pripoistenia si dôsledne preštudujte, aké živelné udalosti sú zahrnuté v poistnom krytí. Prečítajte si viac o tom, prečo sa oplatí pripoistenie živlu mať.

Pripoistenie stretu so zverou

Toto doplnkové poistenie kryje situácie, keď príde k poškodeniu vozidla v dôsledku stretu so zverou. Zvyčajne sa dojednáva so spoluúčasťou a pre priznanie poistného plnenia je potrebné na miesto nehody privolať políciu a vyhotoviť fotografie.

Pripoistenie úrazu posádky

Poistné krytie pre úraz posádky je v mnohých poisťovniach automaticky súčasťou základného balíka PZP. Poskytuje poistnú ochranu pre prípad smrti alebo trvalého telesného poškodenia. Vo vybraných  poisťovniach sú v rámci tohto pripoistenia kryté všetky osoby vo vozidle, teda celá posádka. V niektorých poisťovniach je poistná ochrana poskytovaná iba vodičovi.

Pripoistenie rozšírenej asistencie

Asistenčné služby v základnom rozsahu sú vo väčšine poisťovní súčasťou zákonného poistenia zadarmo. Klienti majú možnosť uzatvoriť si pripoistenie rozšírených asistenčných služieb, ktoré vedia poskytnúť pomoc a asistenciu vo väčšom rozsahu a prípadne aj rôzne nadštandardné služby.